Genel

wooden judges gavel on table in a courtroom or enforcement offic

Hukuki El Atma İle Fiili El Atma Arasındaki Fark

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamı içinde veya özel kanunlardaki hükümlere uyularak bir kamulaştırma işlemi yapılmamış veya kamulaştırma işlemine başlanılmakla beraber tamamlanmamış olmasına rağmen, idare el koyarak bir taşınmaz mal üzerinde tesis veya bina yapar yahut o taşınmaz malı kamu yararına yönelik bir hizmete tahsis ederek mal sahibinin dilediği gibi kullanma hakkına karşı herhangi bir girişimde bulunursa, kamulaştırmasız el koyma söz konusudur.

Businessman examining papers at table

Rodövans Sözleşmeleri

Rodövans sözleşmesi, maden ruhsat hakkı sahiplerinin, ruhsat hukuku anlamındaki ruhsat hakkı kendisinde kalmak kaydıyla, sözleşme ile gerçek ve tüzel kişilere, üretimden alınacak belli bir pay almak karşılığı ile belli bir süreliğine maden işletme hakkının verilmesidir.

2 (Demo)

Maden Ruhsat Hakkı

Mevzuatımızda, maden ruhsatlarının alınması, devredilmesi ve intikallerinin nasıl yapılacağı açıkça belirtilmiştir. Kanun maddesinde sayılan vasıfları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler, gerekli evrak ve başvuru formlarını hazırladıktan sonra, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvuru yaparak, adlarına maden arama ruhsatı düzenlenmesini talep edebilirler.