Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Üzerinde Bina Varsa Bunların Değeri Nasıl Tespit Edilir?

Taşınmaz üzerinde yapı bulunması halinde öncelikle yapının sınıflandırılması gerekir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yıl Yapı yaklaşık birim maliyetlerini yönetmelik ile belirlemektedir. Önceki yıllarda bu belirleme Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılmakta idi.

Bu yönetmelikte yapıların sınıfları ve yapı birim maliyet değerleri belirlenmektedir. Bu sınıflandırma gereğince dava konusu taşınmazın sınıfı ve maliyet bedeli belirlendikten sonra yaşı da göz önünde bulundurularak varsa yıpranma bedeli düşüldükten sonra yapının değeri belirlenir.

Örneğin dava konusu arsa üzerinde 2 katlı bir bina varsa tarife gereğince III-A sınıfı yapı grupları için 2016 yılı belirlenen 630 TL/m2 birim fiyatı yapının toplam yüzölçümü ile çarpılarak değeri tespit edilir, varsa yaşına göre yıpranma oranı düşülür.

AV. BAHADIR ÖZTÜRK